Финландия – уведомление към СОИС съгласно Правило 27ter

Правило 27terПравителството на Финландия е предоставило уведомление до генералния директор на СОИС в съответствие с новото правило 27ter(2)(b) от Общите разпоредби, което влезе в сила на 1 февруари 2019 г.

Съгласно новото Правило 27ter(2)(b) от Общите разпоредби, правителството на Финландия е декларирало, че то не е приложимо по отношение на Финландия. В резултат на това, националното Ведомство за интелектуална собственост няма да представя на Международното бюро на СОИС искания за сливане на международни регистрации, произтичащи от разделянето съгласно това ново правило.

Според новите Правила 27ter(2)(b) и 40(6) от Общите разпоредби съгласно Мадридското споразумение притежателите на търговска марка с международна регистрация могат да поискат разделяне и сливане на международни регистрации на търговски марки. Измененията гласят, че исканията за разделяне трябва да се подават до съответното местно ведомство за интелектуална собственост, а не директно до СОИС. Местното ведомство за интелектуална собственост може да разгледа искането, за да гарантира, че то отговаря на изискванията на приложимото национално или регионално законодателство, преди да уведоми Международното бюро на СОИС.

Въпреки това, договарящите държави имат право да уведомят Световната организация за интелектуална собственост, че няма да представят на СОИС искания за разделяне, ако тяхното местно законодателство не предвижда разделяне на заявките за регистрация на търговски марки.

Източник: СОИС

Може да харесате още...