Три от всеки четири заявки за марки във Финландия са подадени онлайн

онлайн заявкиПодаването на онлайн заявки за марки набира все по-голяма популярност във Финландия. В началото на 2014 г. 78% от националните заявки за марки бяха подадени чрез онлайн услугата на службата. През 2013 г. онлайн заявките бяха 55%.

През лятото на 2013 г. финландската служба въведе нова онлайн услуга за подаване на заявки за регистрация на търговски марки. Тя беше създадена по международен проект, ръководен от Фонда за сътрудничество към OHIM, като Финландия беше пилотната държава.

От началото на 2014 г. е по-евтино да се подава заявка за марка онлайн, отколкото на хартиен носител. Основната такса за онлайн заявката е 215 евро, а за хартиената заявка — 250 евро. Подаването на заявки онлайн е по-евтино, защото данните се препращат автоматично към новата система за обработка на службата, което намалява натоварването на служителите, свързано с въвеждането и проверката на информацията.

Европейската мрежа за търговските марки и дизайни обединява Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) с националните и регионалните ведомства, сдруженията на потребителите и други организации за индустриална собственост. Дава възможност на своите членове да обменят технически опит и да установяват общи практики. По този начин мрежата гарантира общоевропейска оперативна съвместимост на процедурите, системите, услугите и инструментите, като например бази данни и интернет платформи.

Източник: Европейска мрежа за търговски марки и промишлени дизайни

Може да харесате още...