Финалист за Европейска награда за изобретател е създал самопопълващ се бетон

изобретателБетонните конструкции винаги изглеждат солидни и надеждни, но всички те споделят един общ враг: натиска. С течение на времето, бетонът може да се пропука и да влоши качеството си. Изобретение на микробиолога от Delft University Хендрик Джонкърс предлага иновативен подход за създаване на по-стабилен бетон чрез добавяне към сместа на бактерия, произвеждаща варовик. Този самопопълващ се био бетон има за цел да осигури евтино и устойчиво решение, което значително подобрява продължителността на живота на сгради, мостове и пътища.

Мислейки относно това как костите в човешкото тяло се облекчават по естествен начин чрез минерализация от остеобластни клетки, на Джонкърс му идва идеята да създаде подобна техника за самовъзстановяване за най-широкоизползвания строителен материал.

Решението, на което се спира използва бактерия, произвеждаща варовик, който да запълва празнини в бетона. Надеждните, естествеено срещащи се бактерии, Bacillus pseudofirmus или Sporosarcina pasteurii, вече съществуват в силно алкални езера в близост до вулкани и сякаш са създадени точно за целта. Те са способни да останат в латентно състояние и се активизират само след появата на пукнатини и при влизане в контакт с вода.

Полза за обществото

Потенциалът на патентованата технология е впечатляващ. Тъй като около 70% от инфраструктурата на Европа е изградена отJonkersSide бетон, поддръжката и е особено скъпа задача. HealCON, ЕС FP-7 финансиран проект, оценява годишните разходи за поддръжка на мостове, тунели и подпорни стени в страните-членки на ЕС, на до 6.0 милиарда евро.

Напрежението и високата цена не са единствените проблеми пред бетона. Между 7 и 12% от годишните емисии на CO2 в света са свързани с производството на строителния материал.

Икономически ползи

Очаква се самопопълващият се бетон на изобретателя Джонкърс да навлезе на пазара през 2015г. Основната пречка, която остава да се пеодолее е цената на материяла, която зависи от начина на прилагане. С настоящия метод, себестойността на изобретения материал е два пъти цената на редовното производството на бетон (€ 80/m3).

Голяма част от цената на изобретението е скъпия калциев лактат, хранително вещество за бактериите, но Джонкърс и екипът му работят по създаването на хранително вещество на основата на захарта, което би намалило стойността до ниво, по-близко до това на използвания досега бетон.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...