Филми и други аудио-визуални произведения

Терминът филм означава произведение на киноизкуството, при което се възпроизвеждат движещи се образи с помощта на бързо сменящи се снимки или рисунки върху лента.

Аудиовизуални произведения

Обединяват клипове, трейлъри, аудио записи, звукови записи, мултимедийни продукти (няколко вида произведения комбинирани в единна фиксирана среда като компютърни дискове или CD-ROM). Примери за мултимедийни продукти са:интерактивни уеб страници, видео игри. Много елементи могат да бъдат комбинирани в един мултимедиен продукт- музика, фотографии, анимирани елементи, графики, софтуер и видео.

При филмите отново разграничаваме две групи права- авторски и сродни на авторското права.

Притежатели на авторско право са:
 • режисьора;
 • сценариста;
 • оператора;
 • художник-постановчика (за анимационните филми)
Притежателите на сродни права са:
 • продуцента;
 • актьорите/артистите изпълнители
Икономически права на авторите:
 • тиражирането на филма;
 • излъчването на филма по безжичен път;
 • предаването на филма по кабел или друго техническо средство;
 • преработка на филма;
 • предлагането на филма по електронен път
Икономически права на продуцента:
 • размножаване на филма;
 • публично прожектиране на филма;
 • излъчване по безжичен път на филма;
 • предаване чрез кабел или друго техническо средство на филма;
 • разрешаване на превод за дублиране и субтитриране на текста на филма;
 • предлагането на филма по електронен път;
 • внос и износ на копия от филма

ЗАПСП в чл.18а ,чл.21, чл.22 посочва някои допълнителни права на продуцента на филм и радио и телевизионните организации, които не се разглеждат в тази категория поради своята обемност.

Обикновено при създаването на филм се прилага следната практика- режисьора, сценариста и оператора сключват договор с продуцента за създаване и използване като му предоставят изключителното право да реализира горе изброените действия.

Важно е да се подчертае, че продуцента на филма дължи възнаграждение на авторите за отстъпените права.

Икономически права на актьорите/артистите изпълнители

Част от правата на актьорите се препокриват с правата на артистите изпълнители при музикалните произведения. Актьорите отстъпват на продуцента правото на:

 • публично прожектиране на записаното изпълнение;
 • излъчването по безжичен път;
 • предаването по кабел или чрез друго техническо средство;
 • възпроизвеждането му върху видео носители и тяхното разпространение;
 • озвучаването на същия език на ролята на актьора може да стане само с негово позволение;

Лицата, които изпълняват главна роля във филма имат право да:

 • получат допълнително възнаграждение като процент от прихода на продуцента (от използването на филма);
 • ако телевизионната организация продуцира филма, главните актьори имат право на възнаграждение при всяко използване на филма от тази организация.

Може да харесате още...