Филипините се присъединяват към TMview

TMviewСчитано от 23 март 2015г., Ведомството за интелектуална собственост на Филипините (IPOPHIL) предоставя информацията за своите търговски марки да бъде достъпна за търсене през инструмента TMview.

Първоначално IPOPHIL се присъединява към ASEAN Tmview, който е разработен от азиатски ведомства за интелектуална собственост, членуващи в ASEAN, с подкрепата на EU-ASEAN Проект за защита на правата върху интелектуалната собственост (ECAP III Фаза II), администриран от Ведомството за марка и дизайн на Общността OHIM.

Решението на IPOPHIL да се присъедини към TMview е резултат от Програмата за международно сътрудничество, управлявана от OHIM съвместно с партньорите на организацията по света.

С това ново разширение общият брой ведомства, участващи в TMview става 38, а с добавянето на около 325,000 търговски марки от Филипините, TMview вече предоставя информация и достъп до почти 25.3 милиона търговски марки.

От въвеждането на TMview на 13 април 2010г., инструментът е обслужил повече от 12.1 милиона търсения от 151 различни държави, като потребителите от Испания, Германия и Италия са сред най-честите потребители на сайта .

Базата данни TMview съдържа информация от повечето национални служби в областта на индустриалната собственост в ЕС, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и редица международни партньорски служби в областта на заявките за марки и регистрираните марки извън ЕС. Информацията може да бъде намерена на всички езици, използвани в участващите ведомства. Въпреки, че данните са достъпни чрез централизирана система, всяко ведомство остава техен собственик и продължава да носи отговорност за поддържането им.

Източник: OHIM

Може да харесате още...