Фантоми предлагат регистрация на марки и патенти

патентиВ последните няколко години значително се повиши ролята и значението на интелектуалната собственост. Все повече компании се грижат за своите нематериални активи.

Те се стремят да бъдат добре защитени чрез съответните регистрации в националните патентни ведомства или международните организации.

Бизнесът се разраства, но с това се появяват и мошенически фирми, които се стремят по нечестен път да извличат изгода от регистрацията на патенти и търговски марки.

За какво става дума?

От няколко години ЕПВ и Офисът за хармонизация на вътрешния пазар,  алармират за появата на компании, които разпращат фалшиви писма на притежателите на търговски марки и патенти.

За същото алармират Световната организация за интелектуална собственост; Патентните офиси на Германия; Англия; Австралия и фирми от САЩ.

Писмата изглеждат като официален документ, издаден от чуждестранна организация.

Авторите използват объркващи изрази и адреси, подвеждащо сходни с тези на легитимните международни организации, така че при бърз прочит недобре запознат човек лесно би се подвел.

В тях обикновено се настоява да бъде платено за регистрирането или пререгистрирането на марки или патенти в несъществуващи в действителност международни регистри.

Предлагат се и някои услуги (например наблюдение на марки; публикации; вписвания и др.) и се прилагат сумата и условията за плащане.

В повечето случаи писмото съдържа и разяснение, че при не плащане на посочената сума, собственикът на съответната марка или патент рискува да загуби правата си върху тях.

Тези измамнически писма са адресирани пряко до притежателите на съответните обекти на интелектуална собственост, а не до техните представители по индустриална собственост.

Тъй като собственици на марки и патенти са обикновено големи компании или малки и средни предприятия, които не винаги са запознати с всички процедури.

Те лесно биха се подвели по официалния вид на писмото и биха платили исканата сума.

Така често се случва и на практика.

Правилото по принцип е, че всички организации, които са оторизирани да извършват регистрация на марки и патенти в своята делова работа контактуват пряко само с представителите. Които са посочени в заявката.

Редакцията на националния портал за интелектуална собственост бе уведомена.

Подобно писмо, изпратено от унгарска фирма, е получено и от българска компания, по повод международната регистрация на нейна марка.

Искана е сумата от 1 590 евро, за да се регистрира марката в специален регистър. Собственикът веднага се е обърнал към своя представител по индустриална собственост .

Така е „избегнал” плащането на голяма сума пари за услуги без всякаква стойност.

По този повод се обръщаме към всички собственици на марки и патенти
  • Ако получите писмо от непозната за вас компания и особено, ако се иска да бъде извършено плащане във връзка с притежавани от вас права върху индустриална собственост, не бързайте да плащате;

 

  • Писмото изглежда много правдоподобно като официален документ. Но предлаганите услуги са фалшиви;
  • Националните патентни ведомства; ЕПВ; OHIM; СОИС са единствените институции ;

 

  • Имайте предвид, че официалните институции по правило комуникират с вашия представител. А не директно с вас и е крайно необичайно да получите писмо директно от тях;

 

  • Ако все пак се съмнявате в истиността на документа, консултирайте се с вашия представител по индустриална собственост;

 

IPConsulting предлага наблюдение на регистрирте за търговски марки за сходни или единтични заявки.

Може да харесате още...