Фалшифициране на козметика, парфюми и луксозни стоки – конференция

фалшифициранеМежду 3 и 5 юни в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в Аликанте бе проведена конференция във връзка с фалшифициране на козметика, парфюми и луксозни стоки. Събитието, част от серия от подобни мероприятия, насочени към различни сектори, е съвместно организирано от OHIM, чрез Европейска обсерватория за нарушения на права върху интелектуална собственост, Европол и Евроюст. Оратори и участници бяха опитни разследващи от митниците и полицията, прокурори, частни заинтересовани страни, например мениджъри по закрила на интелектуална собственост от страна на индустрията, политици.

През трите дни на конференцията бяха обсъдени редица добри практики и нови възможности за сътрудничество при борбата с фалшифициране и други престъпления, свързани с интелектуална собственост. Събитието също така дава възможност за засилване на оперативните връзки между правоприлагащите органи и бизнеса, както и спомага за идентифициране на различни трудности, маркира нови области на сътрудничество в борбата срещу фалшифицирането в секторите козметика и луксозни стоки.

Продажбите на фалшива козметика, парфюми и други продукти за лична хигиена в целия ЕС лишават законния бизнес, особено малките компании и магазините за търговия на дребно, от значителни приходи всяка година, и се отразяват негативно върху заетостта на населението. Според доклад на Ведомството за европейски марки и дизайни, публикуван март тази година, тези загуби за икономиката водят до пряка загуба на повече от 50 000 работни места и се оценяват на почти 5 милиарда евро, което представлява около 8% от продажбите в сектора. За луксозните стоки, особено що се отнася до часовниците и бижутерията, се очаква икономическите последици от фалшифицирането да бъдат още по-сериозни с оглед на размера на сектора.

Източник: Европейска обсерватория за нарушения на права върху интелектуална собственост

Може да харесате още...