Фалшификати на стоки, свързани с превенцията и лечението на COVID-19

фалшификати на стокиПоследните месеци правоприлагащите органи в ЕС се сблъскват с множество фалшификати на стоки, свързани с превенцията и лечението на COVID-19. Поради тази причина Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO е предоставила своя портал на разположение на притежателите на права и правоприлагащите органи в опит да облекчи дейността им.

Търсенето на стоки, свързани с превенцията и лечението на COVID-19, нараства експоненциално през първите няколко седмици след появата на вируса. Нарушителите не губят време и предлагат на обществеността фалшиви и опасни артикули, свързани с пандемията, като маски, медицински изделия, дезинфектанти и тестове.

Службата на ЕС за интелектуална собственост е приканила притежателите на права, свързани със стоки, имащи отношение към пандемията с COVID-19, да актуализират своите данни за контакт, както и информацията за продуктите си. Потребителите могат да използват функцията „Alerts“, за да информират правоприлагащите органи за всяка възможна незаконна търговия. Тези действия са насочени към гладка и сигурна комуникация между притежателите на права и правоприлагащите органи и бързото и лесно идентифициране на фалшификати още на границите на ЕС и в рамките на единния пазар.

Много носители на права са откликнали като са актуализирали своите профили.

Осъществяват се контакти с правоприлагащите органи като има подадени сигнали за фалшиви стоки, свързани с COVID-19. Добър пример в това отношение е LACOSTE, които са използвали профила си, за да изпратят сигнали, предупреждаващи за фалшиви маски за лице в няколко платформи на социални медии.

Освен че улеснява обмена на точна и конкретна информация, полезна при борбата с престъпността, свързана с обекти на интелектуална собственост на равнище ЕС, Порталът за правоприлагане на ИС е предоставен на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и по този начин служи като сигурен инструмент за комуникация, от който да се предава информация към полицията и органите за надзор на пазара.

Повече информация може да бъде достъпена на сайта на Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост.

Може да харесате още...