Митнически органи са задържали фалшиви стоки на стойност €1 милиард през 2012г.

фалшиви стокиМитнически органи от ЕС са задържали почти 40 милиона продукта, за които се подозира, че нарушават права на интелектуална собственост, според годишния доклад на Европейската комисия относно действия на митниците за прилагане на права на интелектуална собственост. Въпреки че това е по-малко от цифрите през 2011г., стойността на заловените стоки все още е висока – почти €1 милиарда. Сегашният доклад също представя статистика относно типа, произхода и начина на транспортиране на фалшивите продукти, задържани по външните граници на Европейския съюз. Най-голям е делът на цигарите (31%), разнородни стоки (напр. бутилки, лампи, лепило, батерии, прах за пране) са следващата най-голяма категория (12%), следвани от опаковъчни материали (10%). Пощенски и куриерски пакети са причина за около 70% от митническите намеси през 2012г., като 23% от задържаните пощенски пратки засягат медикаменти.

Алгридас Семета, Комисар, отговарящ за данъчно облагане, митници, одит и борба с измамите каза: “Митниците са първата линия на защита на ЕС срещу фалшиви продукти, които подкопават легалния бизнес. Днешният доклад показва интензитета и важността на работата, извършена от митническите органи в тази област. Ще продължа да настоявам за още по-силна закрила на правата на интелектуална собственост в Европа, чрез сътрудничеството ни с международни партньори, промишлеността и страните членки.“

По отношение на въпроса от къде идват фалшивите продукти, Китай продължава да бъде основният източник. Други държави, все пак, са водещ източник за специфични категории стоки, например Мароко за хранителни продукти, Хонг Конг за CD/DVD и тютюневи изделия (основно електронни цигари и течни пълнители за тях), и България за опаковъчни материали. При около 90% от всички случаи на задържане стоките са унищожени или е заведено дело за установяване на нарушението.

Източник: EUROPA – официален сайт на Европейския съюз

Може да харесате още...