Столично училище печели европейски проект

европейски проектБългарско училище печели партньорско участие в обмен по проект ЕРАЗЪМ+ с още 6 страни в Европейския съюз.

108 СОУ „Никола Беловеждов“ взема участие в конкурса с няколко етапа на селекция още през 2013 г. През м. септември 2014 г. се договаря и посещението на чуждестранни учители от останалите 6 страни участнички, включени в проекта. Проектът има за цел насърчаване и развитие на творческото мислене на учениците чрез различни инициативи – дебати, изследвания на общественото мнение, ролеви игри, казуси, он-лайн форум. Така ще се повиши информираността на ученици и учители за техните права и отговорности в гражданското демократично общество. Ирландското училище ще координира проекта, тъй като има опит и с предходни европейски програми.
В предстоящата седмица се очаква да се проведе среща с кмета на район „Искър”, посещение на Народното събрание и редица дискусии за планиране на дейностите по проекта. До момента португалският партньор е имал опит в работа по комуникационната платформа ELOS. Испанското училище се интересува повече от дейности, свързани с опазване на околната среда. Френското училище има опит в проекти по програмата Коменски. Българското училище ще се включи в редица интердисциплинарни занимания с другите училища като – уеб страница, училищен вестник, видео материали и др. По този начин ученици и учители от столичното училище ще имат възможност да взаимодействат с деца от останалите училища по международния проект.
„Искаме да научим нашите ученици на истинското значение на европейското гражданство“ -сподели директорката на 108 СОУ Ваня Джурова. „Чрез дейностите по проекта насърчаваме толерантността. Така ще се подобри и социалното приемане и интеграция на ученици, които принадлежат към семейства на имигранти и не само. С предстоящите дейности ще се задълбочат знанията на учениците за нашето минало и култура, които съчетават самобитни традиции и влияния от европейски цивилизации и култури. Чрез този проект ние възнамеряваме да насърчаваме учениците да опознаят и зачитат и други култури, да се борят със стереотипите и езиковите бариери, за да се насърчи взаимно разбирателство, междукултурно обучение, солидарност, обществена ангажираност, доброволческа дейност и чувство за принадлежност към Европейския съюз.“ – добави директорката.

108 СОУ „Никола Беловеждов“ обучава над 700 ученици от 1-ви до 12-ти клас. Една от най-успешните инициативи на училището до момента е съвместната им програма с НПО „Джуниър Ачийвмънт“ за Технологичен профил – Предприемачество и бизнес с прием след 7. клас. През последните няколко години училището се е специализирало в разнообразни проекти с европейско участие. Спечелило е и 4 сертификата в e-Twinning платформата за споделяне на знание и ресурси между учители и ученици по целия свят.

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

The post Столично училище печели европейски проект appeared first on CopyRights.BG.

Може да харесате още...