КОЛКО УСКОРЕНА Е УСКОРЕНАТА ЕКСПЕРТИЗА?

Измененията в чл.4 от ЗМГО предвидиха нова услуга от страна на Патентното ведомство, а именно въвеждането на ускорена експертиза по същество. За съжаление към този момент липства законова регламентация за реда и условията за ползване на тази услуга и най-вече за сроковете, в които тя би следвало да се извършва. Националният портал за интелектуална собственост реши да провокира дискусия на тема „Колко ускорена е ускорената експертиза”, чрез която даваме възможност на всеки, който има отношение към проблема да сподели своята гледна точка и даде предложение.

За да дадем старт на дискусията, екипът ни разработи кратка анкета, чиито отговори ще ни помогнат да направим по-задълбочен  и пълен анализ на съществуващата ситуация.

 

 1. Необходимо ли е да има нормативна уредба на процедурата по ускорена експертиза по същество?
 2. Какъв е според Вас разумният срок за извършването нормална експертиза по същество?
 3. Какъв трябва да бъде срокът за ускорена експертиза?
 4. Имате ли информация към кого трябва да се адресира молбата за провеждане на ускорена експертиза?
 5. Имате ли конкретни предложения за реда, по който следва да се извършва тази услуга?

     Предварително Ви благодарим за отделеното време и оказаното съдействие.

ОТГОВОРИ НА АНКЕТАТА:

 


ХРИСТО ТЕПАВИЧАРОВ,  юрист, представител по индустриална собственост:

 1. При сегашните темпове на разглеждане на заявките – около 2 години – може би било полезно да има ускорена процедура. Но възниква въпросът – ако това е физически възможно защо нормалната процедура да не се върне към максимално едногодишен срок на разглеждане на заявки и регистрация на марките?

   

 2.  3 месеца и по-малко
 3.   Eдин месец!
 4.    Не, но ако се въвежда подобна услуга тя трябва да се предвиди във формулярите за заявки.
 5.    Не; това е изцяло грижа на Патентното ведомство!

 

БИЛЯНА МЪГЪРДИЧИЯН, юрист, представител по индустриална собственост

1.      Да, необходимо е да има такава нормативна уредба;
2.      Считам, че разумният срок за извършването на нормална експертиза по същество е 12 месеца;
3.      Срокът за извършване на ускорена експертиза трябва да бъде 1 месец след изтичането на срока по чл. 3 от Заповед № 250/03.05.2007 г.;
4.      Не, но практически най-удобно ще бъде искането за провеждане на ускорена експертиза по регистрация да бъде посочено в заявката;
5.      Това е организационен въпрос, който следва да се реши от Патентно ведомство
.

Може да харесате още...