Употребявани лицензи – какво трябва да знаем за тях

употребявани лицензиНапоследък все повече се говори за употребявани лицензи за софтуер със значително по-ниска цена от тази на производителя им. С това се повдигат и логичните въпроси: доколко са законни; на какви условия трябва да отговарят; за всички софтуерни лицензи ли важи тази възможност и много, много други. В следващите редове ще се опитаме да хвърлим светлина на най-често задаваните въпроси към нас.

Преди всичко трябва да отговорим какво е „използван“ софтуер и как работи?

С „използван“ софтуер се означават лицензи, които вече не са необходими на техните собственици. Собствениците обикновено са фирми, които искат да купят по-ново издание на програмата или да преминат изцяло към друг софтуер. Това означава, че техните „използвани“ лицензи стават излишни. Компании изкупуват тези лицензи и след това ги предлагат на други клиенти, които се нуждая от тях. Какви са предимствата? По този начин можете да спестите около половината от стойността (а понякога дори и повече) в сравнение с първоначалната цена за нов софтуер, а получавате абсолютно същия продукт като първия собственик.

Препродажбата на излишни лицензи дава възможност на хората да купуват законни софтуерни продукти на много по-достъпни цени, отколкото обикновено. Нещо повече, лицензът, който става практически безполезен за първия купувач, все още може да послужи на някой друг. Процесът работи по същия начин, както когато купувате книга, прочетете я и след това искате да я продадете на някой друг. Първоначалният продавач няма право да влияе върху това, което се случва с вече продадената книга в бъдеще. Със софтуера е същото – след като бъде деинсталиран от компютъра на първоначалния собственик, той може свободно да бъде продаден на някой друг.

Какво казва законът за препродажбата на лицензи?

Едно от най-важните решения относно продажбата на използвани лицензии беше направено от Съда на Европейския съюз (СЕС) през 2012 г.

Решението на СЕС по дело C-128/11 UsedSoft GmbH срещу Oracle International Corp. гласи: „Създател на софтуери не може да се противопостави на препродажбата на неговите „използвани“ лицензи, които позволяват използването на програмите му, изтеглени от интернет. Изключителното право на разпространение на копие от компютърна програма, за което има такъв лиценз, се изчерпва с първата продажба на това копие.“

Това означава, че продажбата на използвани и излишни лицензи за софтуер е законна. Решението на СЕС създаде сигурна правна рамка за целия Европейски съюз, която гарантира справедлива и здравословна конкуренция на европейския пазар.

Съдебното решение също гласи, че:

Неограничените лицензи за софтуер могат да се търгуват свободно. Ако закупите независим лиценз за софтуер, можете да го продавате при същите условия.

Правата на разпространение на производителя се изчерпват при първата продажба на софтуера. Клиентите, закупили компютърна програма на свободен пазар, имат право да използват закупения софтуер.

Дори ако препродажбата на софтуер е изрично забранена от лицензионното споразумение, притежателят на правото вече не може да се противопостави на препродажбата на това копие. Лицензионното споразумение е предмет на европейския закон, а точките, които са в противоречие с европейското право, са невалидни (това важи главно за софтуер тип OEM).

Няма разлика между начините на разпространение. Софтуерът може да се разпространява чрез CD/DVD (физически лицензи) или онлайн (цифрови лицензи). Притежателят на правото не може да поиска подходящо възнаграждение за по-нататъшна препродажба на лиценза за софтуер, тъй като съответното възнаграждение е получено по време на първата продажба.

Правна история на използвания софтуер

Разгледайте кои са основните съдебни решения и директиви на ЕС, които са повлияли на ситуацията на пазара с използваните лицензи в инфографиката по-долу.

  • 2000 „Решението на Германския Федералния съд на Германия позволи продажбата на OEM версии и DSP версии без съответния хардуер.“ – Решение на Федералния съд на Германия от 6 юли 2000 г., дело №. I ZR 244/97
  • 2001 „Първата продажба в Общността на оригинала на произведение или на копия от него от притежателя на правото или с негово съгласие изчерпва правото на контрол върху препродажбата на този предмет в Общността.“ – Извлечение от Директива 2001/29/ЕО на ЕС
  • 2006 Окръжният съд в Хамбург потвърди, че търговията с използван софтуер на Microsoft е легитимна. Това важи и за препродажбата на индивидуални лицензи от споразумения за лицензиране на едро.
  • 2009 „…вторият приобретател на лиценза, както и всеки последващ негов приобретател, може да се позове на предвиденото (…) изчерпване на правото на разпространение и следователно да се счита за законен приобретател на копие от компютърна програма (…) като се ползва от предвиденото в последната разпоредба право на възпроизвеждане.“ – Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
  • 2011 Швейцарският кантонален съд в Цуг решава, че “Adobe не може да забрани препродажбата на програмно копие по отношение на авторското право след първоначалната му продажба”. Това прецедентно решение се счита за голяма победа за свободната международна търговия със софтуер.
  • 2012 „Създател на софтуери не може да се противопостави на препродажбата на неговите „използвани“ лицензи, които позволяват използването на програмите му, изтеглени от интернет.“ Решение на Съда на Европейския съюз, дело C-128/11 UsedSoft GmbH срещу Oracle International Corp.
  • 2016 „Първоначалният приобретател на копие от компютърна програма, придружено от лиценз за безсрочно използване, има право да препродаде на последващ приобретател, вече използвано, това копие и лиценза за него.“ –  Решение на Съда на Европейския съюз, дело C-166/15 Aleksandrs Ranks и Jurijs Vasiļevičs

Автор:
Александър Найденов,
Търговски Мениджър за България
Forscope

Националният портал ipbulgaria.bg не носи отговорност за авторството и съдържанието на материали, предоставени му за публикация от кореспонденти и автори на портала. Всякакви претенции следва да бъдат отправяни само и единствено към посочените автори на публикуваните материали.

Може да харесате още...