Какво, как и кога да представяме като доказателство за употреба на търговска марка

употреба на търговска маркаПо време на процедурите във връзка с подадени възражения срещу регистрация на търговска марка често се налага да бъде доказвана по-ранна реална употреба на марката. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар марки и дизайни на Общността OHIM изпраща уведомление до опонента с искане за доказване на употреба, което съдържа инструкции за какво, как и кога да бъде представено.

Какво: опонентът трябва да представи предмети и/или придружаващи документи (ако е необходимо със съответния превод), които дават индикации относно мястото, времето, степента и естеството на използване. Насоките на OHIM относно доказване на употреба предоставят изчерпателна информация за типа доказателства, които опонентът следва да представи, за да докаже реално използване на своята търговска марка. Най-често използваните доказателства са опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, снимки, реклами във вестници, както и писмени показания.

Как: доказателствата трябва да бъдат предоставени по структуриран начин в номериран списък. Ведомството за европейски марки и дизайни силно препоръчва да не се надвишава максимума от 110 страници.

Кога: доказателствата следва да бъдат предоставени в рамките на времевия период, определен от OHIM. Съществува реална възможност, доказателства, подадени след крайния срок да не бъдат приети.

Източник: Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар –  марки и дизайни на Общността OHIM

Може да харесате още...