УНСС преобразува Центъра по интелектуална собственост в Институт по интелектуална собственост и лидерство

UNSS_logoС решение на Академичния съвет на УНСС от 10 юли 2013 г. Центърът по интелектуална собственост се преобразува в Институт по интелектуална собственост и лидерство.

Центърът по интелектуална собственост е създаден с решение на Академичния съвет от 01.09.2003 г. като основно обслужващо звено на Университета за национално и световно стопанство. Той е открит от президента на Република България г-н Георги Първанов, от генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост д-р Камил Идрис и от министъра на образованието доц. д-р Игор Дамянов.

Центърът работи като  информационно-консултативен център, предоставящ услуги за  изследователи, студенти, преподаватели, служители, както и за всички заинтересовани лица от стопански и нестопански организации в страната и чужбина, по различни въпроси, свързани с интелектуалната собственост. Целта на Центъра е да предоставя информация за:

  • същността на системата за закрила на интелектуалната собственост;
  • възможностите за закрила на научноизследователските резултати като обекти на интелектуална собственост;
  • възможностите за икономическа реализация на научноизследователските продукти;
  • тенденциите в развитието на системата на интелектуалната собственост;
  • националните и международни инициативи в областта на интелектуалната собственост.

Постигната е договореност Центърът да стане филиал на Световната академия по интелектуална собственост, в съответствие с която Академията ще предоставя магистърски програми за обучение по интелектуална собственост, което да се осъществява дистанционно.

Предстои промяна на адреса на сайта на центъра.
Екипът ни ще следи за предстоящата промяна и ще публикува новите данни на страниците ни.

Може да харесате още...