Унгария се присъедини към EuroClass 2

EuroClass, УнгарияУнгарското Ведомство за Интелектулана собственост вече е член на проекта EuroClass, след като присъединяването стана факт на 18 юни 2012г. От ведомството за европейски марки и дизайни OHIM със задоволство наблюдават увеличаващия се брой ведомства, които стават част класификационния проект EuroClass. Общият брой участващи ведомства вече достигна до 27. Всяко едно от тези нови присъединявания доказва успешната формула на този инструмент.

EuroClass помага на потребителите по-добре да класифицират стоките и услугите на своите търговски марки като им позволява да сравняват базите данни на страните участнички. При търсене на даден класификационен термин в EuroClass, потребителят вижда в базата данни на кои ведомства той фигурира. Ако в заявлението за регистрация на Европейска марка, бъде включен термин, фигуриращ в базата данни на OHIM, то той бива приет автоматично .

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Може да харесате още...