Удължаване на изтичащи срокове в Турция

изтичащи сроковеВъв връзка с пандемията с COVID-19 турският парламент е одобрил Закон № 2/2633, с който се променят срокове за различни административни и съдебни производства, включително тези, свързани с права на интелектуална собственост.

Законът е в сила от 26 март.

Турското патентно ведомство и правните органи ще продължат да работят. Тези мерки в закона имат за цел да удължат крайните изтичащи срокове в следните случаи:

    • Сроковете за административни производства, включително тези преди турското патентно ведомство, изтичащи между 13 март 2020 г. и 30 април 2020 г., са отложени до 1 май 2020 г. (на практика 4 май, тъй като 1 май е официален празник, последван от уикенд).
    • Сроковете за граждански производства, изтичащи между 13 март 2020 г. и 30 април 2020 г., са отложени до 1 май 2020 г. (на практика 4 май). Сроковете по производства, необходими за изпълняване на предварителни заповеди за разпореждане, не попадат в обхвата на тези мерки и продължават да протичат както обикновено.
    • Сроковете за подаване на наказателноправни жалби и за изпълняване на заповеди за издирване и изземване поради нарушения и нелоялна конкуренция, които подлежат на затвор и глоби, ще продължат да текат, но всички останали срокове за последващи производства по наказателноправни действия, изтичащи между 13 март 2020 г. и 30 Април 2020 г. са отложени до 1 май 2020 г. (на практика 4 май).
    • Изслушванията по граждански и наказателни съдебни дела, попадащи в този срок, могат да бъдат пренасрочени от съдилищата до всяка дата по-късна от 30 април 2020 г.
    • Ще има още 15 дни удължаване на крайните срокове, които приключват по-малко от 15 дни преди 13 март. Това означава, че тези срокове ще изтекат на 18 май 2020 г.

Ако пандемията продължи, горепосочените срокове могат еднократно да бъдат продължени с до 6 месец от Президента на Турция без да е необходимо да се променят обхвата и условията.

Източник: СОИС

 

Може да харесате още...