Тянко Стоилов

Тянко Стоилов е инженер, патентен специалист, представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България, пред Европейското патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (за запазена марка и дизайн).

1957 г. завършва с отлична диплома Хранително-вкусовия институт в Пловдив.

1957-1959г. – преподавател по химия и винарство в Техникума по селскостопанство в град Садово, Пловдивско.

1959-1964г.- главен инженер на предприятията в хранителната промишленост към Окръжно управление на промишлеността, Пловдив.

1964-1974г.- началник отдел „Технически прогрес, изобретателство и рационализации” в един от най-големите консервни комбинати у нас фабрика „1-ви май”, Пловдив.

1974-1976г.- началник отдел „Технически прогрес, изобретателство и рационализации” в окръжно предприятие „Булгарплод”, град Пловдив, обединяващо 5 големи консервни фабрики и търговски организации, които извършват най-голямото производство и търговия в страната и експорт в чужбина на пресни и преработени плодове и зеленчуци.

Ръководител е на рационализаторски и изобретателски дейности в системата на Министерство на земеделието. В тези две крупни предприятия по това време рационализаторската и изобретателската дейност е била класирана на първо място в системата на Министерство на земеделието.

1976-1989г- директор на отдел „Изобретения, рационализации и патентоване” на тридесетхилядния (30 000) Научно-производствен комплекс в Пловдив, където работят много учени и специалисти от различни области. Комлексът обединява: три национални изследователски института – Институт за зеленчукови култури „Марица”, Институт по овощарство и Институт по консервна промишленост; 5 големи консервни предприятия, 7 големи селскостопански предприятия, 3 спомагателни обслужващи комплекса предприятия; изчислителен център; най-голямата в страната организация за търговия на вътрешния и експортния пазар на пресни плодове и зеленчуци. По това време комплексът многократно е лидер в системата на Министерство на земеделието по внедряване на изобретения и рационализации.

1981-1989- по това време ежегодните национални прегледи на младите изобретатели се провеждат на територията на Международния търговски панаир в Пловдив, където Тянко Стоилов е консултант на иноваторите и рационализаторите.

1991 – на провежданото на територията на Международния пловдивски панир, Световно изложение на младите изобретатели, Тянко Стоилов е консултант по индустриална собственост и управител на щанда на СОИС и Патентното ведомство.

1989-1994г.- директор на Центъра по индустриална собственост в Пловдив, който е филиал на ИНРА (сега Патентно ведомство).

След 1973 г. Тянко Стоилов е лектор по индустриална собственост, патентоване, основи на инженерното/техническо творчество, иновационна политика. Той изнася лекции в няколко университета в Пловдив, както и в много градове в страната по линия на Научно-техническите съюзи (НТС). Той е един от основателите на Регионалния НТС на изобретателите в Пловдив, Съюза на изобретателите в България и Асоциацията по интелектуална собственост в България. Повече от 10 години е председател на Регионалния НТС на изобретателите в Пловдив. В продължение на 20 години всеки месец в Дома на техниката и науката той изнася безплатни беседи и лекции по проблемите на интелектуалната собственост и последните изменения в българското и европейско законодателство.

Тянко Стоилов е член на Националния изпълнителен съвет и член на Надзорния съвет на Асоциацията по интелектуална собственост в България. По време на двата годишни международни търговски панаира в Пловдив под егидата на Регионалния НТС, Пловдив той дава безплатни консултации за обектите на индустриална собственост в помощ на изобретатели, специалисти и бизнесмени.

На 24 ноември 2006г. от името на Българската търговско-промишлена палата (БТПП)-София, Института по икономика на БАН, Научната общност в Клуба за икономически науки и предприемаческа дейност в България и Българската школа за разумно управление към Търговския колеж в Пловдив, на Тянко Стоилов е връчен Сертификат за заслуги в обществено-научната и предприемаческа дейност в България и за принос в прехода към пазарна икономика.

Инженер Тянко Стоилов е и сред първите носители на Почетния диплом за заслуги в развитието на интелектуалната собственост в България, учреден от Националния портал за интелектуална собственост.

Може да харесате още...