Търсят се механизми за стартиране на регламента за единен патент на ЕС

Членовете на Съветът по европейските въпроси одобриха също и проект на позиция на Република България за извънредното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 10 ноември 2010 г. в Брюксел. Държавите-членки на ЕС ще търсят компромис за приемането на Регламент, относно разпоредбите за превод на патента на ЕС. Тъй като към момента цената за патент на ЕС е многократно по-висока от цената на патента на САЩ и Япония, например и това се обуславя най-вече от необходимостта той да бъде преведен на всички официални езици на ЕС, се търсят начини за оптимизиране на преводите. Белгийско председателство предлага политически насоки по предложението за Регламент с компромисни решения. България подкрепя документа като обръща внимание на това, че при окончателното формулиране на текстовете следва да не се накърнява правната сигурност и да не се засягат интересите на трети лица. Важно е и да не се стига до противоречие със същността и целта на Регламента – опростен и разходоефективен режим.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...