Британско проучване подчертава истинската стойност на регистрираните търговски марки

търговски маркиНа уеб страницата си OHIM съобщава за мащабно проучване, извършено по поръчка на Националното ведомство по интелектуална собственост на Великобритания, показващо, че компаниите, притежаващи търговски марки са по-продуктивни, по-иновативни и имат по-голяма заетост и оборот от тези, които не са регистрирали марки. От 6,500 компании с търговски марки в извадката, повече от половината (57%) са регистрирали марките си само в Обединеното кралство, докато 16% имат само марки на Общността, а 27% притежават и двата вида.

Проучването “Trade Mark Incentives”, изследва данни за компании от периода 2000-2006г., предоставени от Службата за национална статистика на Великобритания. Информацията покрива всички големи фирми и определен брой по-малки фирми, Докато за по-малко от 3% от 222,000 проучени компании е установено, че притежават търговски марки, според проучването те се използват във всички сектори на британската икономика, като производството, услугите за търговия на едро и дребно, както и бизнес услугите, са наи-големите потребители.

Авторите на доклада са установили, че големите фирми са много по-склонни да регистрират търговски марки (12.9%) от по-малките фирми, а процентът при микрокомпаниите е най-малък (0.4%). Само 1.7% от малките и 5.2% от средните предприятия регистрират търговски марки за своите продукти и услуги.

Trade Mark Incentives (UKIPO)

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...