hfhfhfhfhfh

„ТЪРГОВСКИ МАРКИ – ОПОЗИЦИИ“

опозицииАвтори: Аглика Г. Иванова и Иван Н. Иванов

ISBN: 978-619-90015-3-0

Издание: София, 2015 г.

Издател: Издателство Ай Пи България

Книгата “ТЪРГОВСКИ МАРКИ – ОПОЗИЦИИ” разглежда в дълбочина процедурите по опозиция при регистрация на търговски марки в България и Европейската общност (марки на Общността). Опозиционната процедура е съществена част от цялостната процедура по регистрация на търговска марка. Четири години след въвеждане на опозиционната система настоящата книга систематизира практиката и прави анализ на разликите в българската и европейската системи за регистрация.

Авторите са изтъкнати български представители по индустриална собственост с богат опит в регистрацията на търговски марки и участия в най-много европейски опозиции пред OHIM (Службата за хармонизация на вътрешния пазар – регистратор на марки на Общността), в това число процедури пред Европейския съд и голям опит в опозиционни процедури при регистрация на български марки. Интересни примери от професионалната практиката на авторите и работата им в ipconsulting.eu също са представени в книгата.

Издателство IPBulgaria, чрез новото си издание – книгата “ТЪРГОВСКИ МАРКИ – ОПОЗИЦИИ”, предоставя на своите редовни читатели едно надежно помагало в работата им.

 

Може да харесате още...