Юбилейна конференция на международния форум за търговски марки

Президентът на OHIM Антонио Кампинос призова за по-засилено взаимодействие както в, така и извън ЕС, за да се намали фрагментацията на системите на ИС и да се улеснят МСП и други потребители. В речта си по време на 10-тата юбилейна конференция на международния форум за търговски марки, Empreintes, в Бордо, Франция на 21 октомври, той сподели: „В OHIM, приоритетът ни е да станем най-доброто възможно ведомство за регистрация, не на последно място, защото се увеличава потребността от нашата дейност, а правата на ИС, които администрираме са значителна част от стойността на съвременния бизнес.

“Срещаме се и с предизвикателствата, породени от промотирането на хармонизацията на инструменти и практики в рамките на ЕС, и от процеса на юридически промени, необходими за изграждането на истинска мрежа на европейските търговски марки и промишлени дизайни.

„Извън ЕС, трябва да продължим да работим с важни световни ведомства, да задълбочим работните си отношения с WIPO, нашите тристранни партньори, БРИК и др. Важна част от тази работа ще бъде да намалим, където е възможно, ненужните различия в това как правим нещата, които причиняват толкова затруднения на световните марки.“  

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...