Нов участник в инструмента за класифициране на търговски марки TMclass

търговски маркиОт 17 май 2021 г. Ведомството за търговски марки и промишлени дизайни на Египет (TIDO) се присъединява към TMclass със стоки и услуги на арабски език.

Това последно присъединяване на TIDO увеличава на 82 общия брой национални и регионални служби за интелектуална собственост (включително ARIPO, OAPI, WIPO и EUIPO), участващи в инструмента за класифициране на стоки и услуги.

Интегрирането на Ведомството за търговски марки и промишлени дизайни на Египет (TIDO) в TMclass е конкретен резултат от финансирания от ЕС проект, наречен Intellectual Property Rights (IPRs) Action for Africa (AfrIPI), който се ръководи от Европейската комисия и се изпълнява от Ведомството за европейски марки и дизайни EUIPO.

TMClass е инструмент за търсене на стоки и услуги с цел по-добра закрила на търговски марки. Осигурява достъп до хармонизирана база данни, представляваща общ списък на стоките и услугите в ЕС.

Класифицирането е задължителна стъпка при подаване на заявка за регистрация на търговска марка, независимо дали става дума за международна марка, за европейска марка, която осигурява защита във всички държави-членки на ЕС, или за търговска марка, валидна в определена държава. При търсене на термин за класифициране в TMclass потребителят получава информация за това, в базата данни на коя от участващите служби се съдържа този термин. Включените термини са налични на всички официални езици в Европейския съюз.


Европейска марка

Европейската търговска марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Търговски марки на Европейския съюз дават изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави-членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO е службата, отговаряща за регистрацията на европейски търговски марки (на английски: European Union trade mark – EUTM) и европейски промишлени дизайни (на английски: registered Community design – RCD).

Валидността на европейската марка е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Може да харесате още...