Търговски марки и движение на стоки между Великобритания и ЕС

търговски марки

Свободното движение на стоки е една от „четирите свободи“, гарантирани от европейския единен пазар. Великобритания напусна единния пазар на 31 декември 2020 г в края на преходния период за Брекзит. Какво означава това за изчерпването на права върху интелектуална собственост и по-специално правата върху търговски марки?

Европейският единен пазар, често наричан още вътрешен пазар или общ пазар, е единен пазар, обхващащ 27-те държави-членки на ЕС, както и – с някои изключения – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Споразумението за Европейската икономическа зона и Швейцария чрез двустранни договори.

Въпреки че паралелната търговия в рамките на единния пазар е напълно легитимна, тя поражда фундаментално напрежение между безграничната Европейска икономическа зона и правата върху търговски марки. Правата върху всяка търговска марка, разбира се, са териториални по своето естество, като обикновено осигуряват национална закрила само в една държава, освен ако не са защитени от европейска търговска марка (EUTM).

Концепцията за изчерпване на права има за цел да разреши това напрежение.

„Изчерпване на права“ означава, че след като собственикът на търговска марка (или с негово съгласие, напр. лицензополучателят) пусне стоки на пазара, собственикът на търговската марка ефективно губи правата си върху нея. Правата са „изчерпани“ за целите на контрола на бъдещото движение и препродажба на тези стоки, освен когато има основателни причини за повдигане на възражения.

Последствия от Brexit

Напускането на Великобритания от европейския единен пазар означава, че принципът на свободно движение на стоки вече не се прилага за страната. Brexit влезе в сила чрез комбинация от Споразумението за оттегляне и Споразумението за търговия и сътрудничество (TCA), последното от които остава в сила по принцип.

Позицията на ЕС е, че предприятията, които първо пускат своите стоки на пазара във Великобритания, няма да се счита, че изчерпват каквито и да било европейски унитарни или национални права за търговски марки за тези стоки. Те ще могат да разчитат на тези права, за да предотвратят вноса и препродажбата на стоките на пазара в ЕС. От гледна точка на ЕС режимът на паралелен внос е затегнат. В миналото стоките, законно пуснати на пазара в Обединеното кралство са се движели свободно във всяка част на ЕС. Това вече не е така при режима след Brexit.

След Brexit правата на интелектуална собственост не възпрепятстват свободното движение на стоки от ЕС към Великобритания, но могат да бъдат бариера за стоки, пуснати за първи път на пазара в Обединеното кралство и след това изпратени към ЕС.

Източник: Международна асоциация за търговски марки INTA

Може да харесате още...