Членовете на Европейския парламент одобриха планове за модернизиране на правилата за защита на търговските марки

търговски маркиРегистрация на търговска марка ще бъде по-бързо, по-евтино и по-ефективно за бизнеса, съгласно проект на законодателство, одобрен от европейските депутати във вторник. Правила, които все още трябва да бъдат одобрени от държавите-членки на ЕС, ще модернизират вече съществуващи правила за регистрация и защита на търговските марки, за да се стимулират иновациите и икономическия растеж в ЕС.

„С 20 милиона фирми в Европейския съюз е важно, че новото законодателство е просто и достатъчно гъвкаво, за да даде на компаниите и предприемачите защитата, която отговаря на техните нужди. Това означава по-бързи и с високо качество административни процедури, модерни и ясни правила, които да вземат предвид новите технологии, и не на последно място гъвкави решения за развиващите се компании „, каза евродепутата Cecilia Wikström.

Обновеното законодателство ще запази и засили вече съществуващата двойна система от национални и търговски марки на ЕС, като в същото време ще се гарантира по-добра защита на търговските марки като се вземат предвид новите развития на бизнес средата.

По-ефективна защита

За да се осигури ефективна защита на търговската марка, новите правила допълнително ще хармонизират някои аспекти на националните и ЕС процедури за заявяване и правата, гарантирани от марката. Регистрация на търговски марки също ще бъде по-евтино, особено за малките и средни предприятия, като търговска марка ще може да бъде регистрирана за само един продуктов клас, вместо на три класа.

В допълнение, изискването за „графично представяне“ на търговски марки ще бъде премахнато, така че ще може да се регистрират марки с по-голяма прецизност. Например, за да се регистрира звук, вместо подаване на отпечатан лист музика към заявката за търговска марка, един mp3 файл на действителната мелодия може да бъде представен.

Актуализираните правила също така ще помогнат на собствениците на търговски марки, да предотвратят стоки, носещи съществено идентична марка, да бъдат внесени в ЕС.

„Агенция за интелектуална собственост към Европейския съюз „

Депутатите предлагат ново име „Агенция за интелектуална собственост към Европейския съюз“ на OHIM, службата на ЕС, отговаряща за търговските марки. Те също така да предлагат Марката на Общността да се нарече Търговска марка на Европейския съюз.

Предложеното законодателство също въвежда няколко подобрения в структурата и управлението на агенцията, както и предложения за засилване на сътрудничеството между националните регистрационни служби за търговски марки и агенцията на ЕС.

Следващи стъпки 

Този вот представлява позицията на Европейския парламент на първо четене. Съгласно процедурата за съвместно вземане на решения, Съветът на министрите може да приеме позицията на Парламента или да приеме своя собствена позиция за по-нататъшно обсъждане с Парламента. 

Европейският парламент гласува по първото четене на проекта за законодателство, за да консолидира извършената до момента работа и да я предаде на следващия парламент. Това гарантира, че евродепутатите, които ще бъдат избрани през май, няма да започнат от нулата и им дава възможност да надграждат върху работата, извършена по време на сегашния мандат. Въпреки това новият парламент може да реши да започне на чисто, ако някой комитет отправи такова искане и със съгласието на конференцията на лидерите на политическите групи.

Източник: Европейски Парламент

Може да харесате още...