Търговската камара в Аликанте с доклад относно влиянието на OHIM

АликантеНа 21.09.2011г., Търговската камара в Аликанте публикува резултатите от проучване с цел оценка на влиянието на OHIM в областта.

Презентацията се състоя в централата в Аликанте и предложи информация относно икономическия отзвук от действията на Офиса през последните години, давайки подробности за приноса на OHIM за местната икономика в области като трудовата заетост и използването на местни стоки и услуги.

Президентът Кампинос представи пред присъстващите преглед на очакванията на OHIM за бъдещето в контекста на инвестиции в Аликанте, посочвайки работата по строежа на новата сграда и засилване използването на местни стоки и услуги като само част от намеренията на Организацията.

За повече информация: http://www.camaralicante.com/

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...