Турция по пътя към TMview

Турция, TMviewВ периода между 12 юни и 5 юли, г-н Sadrettin Kaçar от Турското ведомство за интелектуална собственост ще бъде в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM в Аликанте като част от реализирането на информацията за турски търговски марки в TMview.

Той ще работи в тясно сътрудничество през следващите седмици със своите IT колеги от OHIM, взимайки участие в технически срещи и работни групи, като по този начин Турция ще се приближи към пълното интегриране в TMview по-късно през тази година.

TMview е онлайн консултационен инструмент, който позволява на потребителите да търсят, безплатно, търговските марки от всички официални ведомства за търговски марки, които участват на национално, международно и европейско ниво.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...