Дружества със санкции за нелоялна конкуренция

Три дружества със санкции за нелоялна конкуренция и заблуждаваща рекламаТри дружества със санкции за нелоялна конкуренция и заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения по 29 от ЗЗК от страна на ЕТ „Палмите – Весела Попова” във връзка с производството и разпространението на напитката с растителна мазнина „Аерян” Милк Кис” и с бездействие по отношение на рекламиране на „Аерян „Милк Кис” като „айрян” и наложи на дружеството две имуществени санкции по 40 600.00 лв.
Комисията установи извършени нарушения по чл. 29 от ЗЗК от страна на ЕТ „Интерес 2000 – Муса Мусов” и „Попов-Трейд” ЕООД и санкционира дружествата съответно със 134 760.00 лв. и 15 250.00 лв.
КЗК установи нарушение по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Попов-Трейд” ЕООД и му наложи имуществена санкция в размер на 6 100. 00 лв.
Производството е образувано по искане на „Лактима” ЕАД.
Проучването установи, че ответните дружества са нарушили правилата на лоялната конкуренция като са били ангажирани с производството и разпространението на напитката „аерян” с търговска марка „Милк Кис, съдържаща растителна мазнина.
КЗК счита, че използването на наименованието „аерян” е в противоречие с добросъвестната търговска практика поради голямото звуково и фонетично сходство с популярния „айрян”. Приликата води до заблуда у потребителите и създава реална опасност напитката да бъде предпочетена като млечна пред истински млечни такива, произвеждани, продавани или дистрибутирани от конкуренти на ответните дружества.
Комисията наред с това установи, че „Попов-Трейд” ЕООД е рекламирал на сайта www.milkkiss-bg.com напитката „Аерян „Милк Кис” като „Айрян „Милк Кис”, което допълнително заблуждава потребителя относно действителния състав на напитката.

  • Дата на решение: 06.11.2012 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.29 от ЗЗК във връзка с бездействие по отношение на рекламиране на напитката „Аерян Милк Кис“.) – ЕТ „ПАЛМИТЕ-ВЕСЕЛА ПОПОВА“; установява, че не е извършено нарушение(по чл.31, чл.36, ал.1 и чл.32 във връзка с чл.33 от ЗЗК) – ЕТ „ПАЛМИТЕ-ВЕСЕЛА ПОПОВА“; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.29 от ЗЗК) – ЕТ „ИНТЕРЕС 2000-МУСА МУСОВ“; установява, че не е извършено нарушение(по чл.31, чл.36, ал.1 и чл.32 във връзка с чл.33 от ЗЗК ) – ЕТ „ИНТЕРЕС 2000-МУСА МУСОВ“; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.29 от ЗЗК) – ПОПОВ ТРЕЙД ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.32 във връзка с чл.33 от ЗЗК) – ПОПОВ ТРЕЙД ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл.31 и чл.36, ал.1 от ЗЗК) – ПОПОВ ТРЕЙД ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.29 от ЗЗК във връзка с производството и разпространението на напитка“Аерян Милк Кис“) – ЕТ „ПАЛМИТЕ-ВЕСЕЛА ПОПОВА“;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/159/2012
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): „ЛАКТИМА“ ЕАД
  • Ответник(ници): ЕТ „ПАЛМИТЕ-ВЕСЕЛА ПОПОВА“; ЕТ „ИНТЕРЕС 2000-МУСА МУСОВ“; ПОПОВ ТРЕЙД ЕООД

Може да харесате още...