Три ведомства от Балканите се присъединяват към TMclass

TMclassСчитано от 20 април 2015г., три ведомства за интелектуална собственост от Балканите, а именно Службата за интелектуална собственост на Република Сърбия (IPORS), Института за интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (IIP BIH) и Държавната служба за индустриалната собственост (SOIP) на Бившата югославска република Македония, се присъединяват към TMclass. TMclass е онлайн инструмент, основаващ се на Ницката класификационна система, който подпомага потребителите при правилното класифициране на стоки и услуги, когато подават заявления за регистрация на търговски марки.

С тези последни присъединявания, общият брой национални и регионалнии ведомства, участващи в инструмента, става 45 включително Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Световната организация за интелектуална собственост WIPO и Африканската организация за интелектуална собственост OAPI.

Тези успешни интегрирания са резултат от общите усилия и сътрудничеството в рамките на Международната програма за сътрудничество, администрирана от OHIM съвместно с международните си партньори.

TMclass вече предлага на потребителите възможността да търсят и превеждат термини на и от всеки от 34-те налични езика,включително сръбска кирилица, босненски и македонски.

TMclass обединява базите данни за класификациите (описания или термини за стоки и услуги) на всяко от участващите служби (за марки) с цел да улесняване на процеса на класифициране на вашите стоки и услуги. Това класифициране е задължителна стъпка при подаване на заявка за регистрация на марка, независимо дали става дума за международна марка, за марка на Общността, която ви осигурява защита във всички държави-членки на ЕС, или за марка, валидна в отделна държава. При търсене на термин за класифициране в TMclass потребителят получава информация за това, в базата данни на коя от участващите служби се съдържа този термин.

Източник: Ведомство за дизайн и марка на Общността

Може да харесате още...