„ТРИПЪЛ Е” ООД с наложен запор върху марка

ELIZABETH_logoНа 27.02.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка, наложена от частен съдебен изпълнител Милен Бъзински, а именно – забрана на притежателя „ТРИПЪЛ Е” ООД да се разпорежда с правото върху марка ELIZABETH 3E Triple E, рег. №67236.

Източник: Патентно ведомство на РБългария, Официален бюлетин бр.4/2013

Бел. на редактора: „ТРИПЪЛ Е” ООД е една от водещите български компании, производител на дамска конфекция, позната на потребителите с марката ELIZABETH.

Може да харесате още...