Тринидад и Тобаго вече е част от Мадридския протокол

Мадридския протокол

Снимка: Wikimedia Commons

На 12 октомври 2020 г. правителството на Тринидад и Тобаго е депозирало в СОИС своя документ за присъединяване към Мадридския протокол, съдържащ:
  • декларацията, удължаваща периода за отказ до 18 месеца и даваща възможност за уведомяване за откази въз основа на възражение след изтичането на този срок (член 5(2)(b) и (c) от Мадридския протокол);
  • декларацията, в която се посочва, че Тринидад и Тобаго желае да получи индивидуална такса, когато страната е посочена в международна заявка за регистрация, при последващо посочване и по отношение на подновяването на международна регистрация (член 88(7)(a) от Мадридския протокол). Размерите на тази индивидуална такса ще бъдат предмет на отделно уведомление;
  • уведомлението, в което се посочва, че Тринидад и Тобаго изисква, когато страната е посочена съгласно Мадридски протокол, декларация за намерение за използване на търговската марка (правило 7(2) от Регламентите съгласно Мадридския протокол);
  • уведомлението, в което се посочва, че Ведомството на Тринидад и Тобаго няма да представя на СОИС искания за сливане на международни регистрации в резултат на разделяне, тъй като законодателството на Тринидад и Тобаго не предвижда сливане на регистрациите на търговска марка (правило 27ter(2)(b) от Регламентите по Мадридския протокол).

С присъединяването на Тринидад и Тобаго към Мадридския протокол броят на договарящите се страни по този договор и членовете на Мадридския съюз вече е 107. Списък на членовете на Мадридския съюз е достъпна на уебсайта на СОИС.

Мадридският протокол за международна регистрация на марки е договор, управляван от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева. Той действа от април 1996 г. и е ратифициран от много държави по света, включително повечето европейски държави, САЩ, Япония, Австралия, Китай, Русия, а от октомври 2004 г. — и от Европейския съюз (ЕС).

Може да харесате още...