Отказ на регистрация на триизмерна марка – щрих от практиката на Патентно ведомство

Представяме на вашето внимание един интересен случай от практиката на Патентно ведомство на РБ, в който се отказва регистрация на триизмерна марка вх. № 2013129972N с форма на риба за следните стоки:

клас 29 – обработени продукти от картофи, включително такива под формата на закуски;
клас 30 – печива от тесто, хлебни изделия, крекери, бисквити, хрупкави продукти за ядене, направени от зърнени култури, включително такива под формата на закуски.

Марката е със следното изображение:

триизмерна марка

Решението за отказ е постановено на основание чл. 11, ал.1, т.2, т.3 от ЗМГО – без да са изложени конкретни мотиви за определянето на процесния знак като неотличителен и станал обичаен в установената търговската практика за стоките, за които е заявен. В решението четем, че “формата на рибки трайно се е наложила като стандартен вид за тестени изделия.”

В същото време, на територията на България действа следната международна регистрация на триизмерна марка IR № 691789:fish2

Тази форма се използва на пазара от дружества, оторизирани от притежателя на марката и липсват доказателства тази форма да се ползва от различни производители както твърди експертизата.

Действаща е и следната българска марка рег. № 88793, което показва, че твърденията, че формата на риба е обичайна или стандартна се разминава с действителността:

fish3

Представеният случай е повод да изразим надежда, че, с оглед гарантиране на прогласените в АПК правни принципи за достъпност, публичност и прозрачност (чл. 12) и за последователност и предвидимост в административния процес (чл. 13), в обозримо време Патентно ведомство ще публикува практиката си. Това без съмнение би спомогнало за хармонизацията й и значително би улеснило заявителите и клиентите на ведомството.

Може да харесате още...