Традиционно отглежданите растения и животни не подлежат на патентна закрила

патентна закрилаРазширеният апелативен съвет на Европейското патентно ведомство е издал становище относно патентна закрила на отглежданите по традиционен начин растения и животни.

Становището е публикувано във връзка със следните, отправени от Председателя на ЕПВ въпроси:

1.Като се има предвид чл.164, пар.2 от Европейската патентна конвенция, може ли смисъла и обхвата на чл.53 от ЕПК да бъдат изяснени в Регламентите за прилагане на ЕПК, без това уточнение да бъде априори ограничено от тълкуването на посочения член, дадено в предходно решение на Апелативните съвети или Разширения апелативен съвет?

2.Ако отговорът на въпрос 1 е „да“, изключването от патентоспособност на растения и животни, получени изключително чрез по същество биологичен процес, съобразено ли е с Правило 28(2) ЕПК в съответствие с чл.53, (б) ЕПК, което нито изрично изключва, нито изрично позволява споменатата разпоредба?

Становището на Разширения апелативен съвет на Европейското патентно ведомство е, че изключването от патентоспособност на по същество биологични процеси за производство на растения или животни оказва отрицателно въздействие върху допустимостта на претенции за продукти и претенции за продукти, получени в следствие на даден процес, отнасящи се до растения, растителен материал или животни, ако претендирания продукт се получава изключително чрез по същество биологичен процес или ако заявените характеристики на процеса определят по същество биологичен процес.

Този негативен ефект не се отнася за европейски патенти, регистрирани преди 1 юли 2017 г. и заявки за регистрация на европейски патенти, които са били подадени преди тази дата.

Европейският парламент също обръща внимание на въпроса с издаването на патенти за традиционно отглеждани растения.

На 19 септември 2019г., евродепутатите гласуват в полза на резолюция, според която растенията, получени чрез конвенционални процеси за отглеждане, като кръстосване и селекция, не следва да бъдат патентоспособни.

Опасенията им са, че издаването на патенти за естествени растителни сортове би концентрирало растителния материал в ръцете само на няколко мощни компании. Евентуалната загуба на генетично разнообразие би могла от своя страна да застраши продоволствената сигурност и да повиши цените на храните.

Източници:  Европейско патентно ведомство
Европейски парламент

Може да харесате още...