Годишна среща на ТМ5 в Токио

Tokyo - ТМ5Тази седмица се провежда годишната среща на групата TM5 в Токио, Япония. Събитието ще продължи до петък, 5 декември.

TM5 е име, дадено на групата, състояща се от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Японското патентно ведомство (JPO), Корейското ведомство за интелектуална собственост (KIPO) и Държавната администрация за индустрия и търговия на Китайската народна република (SAIC).  60% от търговските марки, заявени по международен път произлизат от петте ведомства.

Тридневната среща включва паралелни сесии относно търговски марки и промишлени дизайни. По време на сесиите, посветени на търговските марки, партньорите представят преглед и последващи стъпки на водещи проекти. От 12-те проекта, по които работи в момента, Службата за рармонизация на вътрешния пазар ще докладва развитието на „Общи статистически показатели“, „Удобен за потребителя достъп до информация относно търговски марки (TMview)“ и „Taxonomy and TMclass link“. Сесиите, свързани с дизайни включват доклад на OHIM по проекта „Изисквания за изглед и чертежи на промишления дизайн“, наред с други теми, представляващи интерес за участниците. Освен това, Ведомството за марки и дизайни на Общността представя и два нови проекта, свързани с дизайни, за които ще очаква одобрение от партньорите в ТМ5.

Източник:Служба за рармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) OHIM

Може да харесате още...