Технологична конвергенция и интелектуална собственост

технологична конвергенцияТехнологична конвергенция в четвъртата индустриална революция – използването на технологиите по  нови начини за достигане на нови възможности, е в основата на иновационните стратегии в много от сегашните индустрии. Индустрията свързана с медицинските изделия е отличен пример, в който се отразява тандецията интегрираща технологичните иновации с цел подобряване на резултатите постигнати с пациентите. Това често включва въвеждането на усъвършенствани мрежи, изкуствен интелект (ИИ) и сензорни технологии в медицинските устройства с цел подпомагане диагноститакта и клиничните решения, както и да достъп до компютърно-асистирани процедури. Всичко това води до създаването на нови пазарни възможности. Но също така води и до възникването на нов вид потенциални законови предизвикателства в сферата на интелектуалната собственост и права спрямо досегашните традиционни рамки.

Последващото изследване разкрива как анализирането на глобалните данни за преотстъпване на патенти и съдебни спорове разкрива ценни прозрения за оценка на бизнеса риск дължащо се на технологичната конвергенция. Тези прозрения могат да помогнат за откриване на нови и нововъзникващи конкуренти, оценка на техните патентни стратегии и оценка на потенциалния риск, който представляват. Този анализ, извършен с помощта данни за интелектуалната собственост от ClarivateTM, има значение за всяка индустрия, където технологичната конвергенция измества конкурентното поле.

Началото на това проучване се базира на данните взети от Darts-ipTM   относно съдебни спорове, свързани с медицински устройства за последните 10 години. По-конкретно анализа е насочен към патенти, класифицирани в следните IPC класове: A61B, съответстващ на „Диагностика, хирургия, идентификация“ и A61F, съответстващи на „Филтри, имплантируеми в кръвоносни съдове, протези, тръбни структури на тялото и др.“  Следва категоризиране на патентите по фокус на изобретението – „основно медицинско устройство“ срещу „медицинско устройство + цифрово“. По този начин се разграничават нарушения въз основа на патенти, които включват както основната класификация, така и тези, включващи цифрови технологии, като аудиовизуални технологии, комуникационни процеси и методи за управление на ИТ.

Съпоставянето на всичко това с данните за пренасочване от InnographyTMTM , както между компании, така и в рамките на компаниите, за същия период от време би помогнало да изясни дали пренасочването може да помогне на компаниите да предвидят бъдещи заплахи от съдебни спорове и да подчертаят всякакви разлики в тенденциите на съдебните спорове между видовете организации, на които са преотстъпени патентите. Използвахме Derwent World Patent IndexTM, за да изчислим патентни семейства, участващи в тези случаи.

Разглеждайки данните за глобалната съдебна дейност през последните 10 години, открихме, че в Съединените щати се състоят 75% от всички случаи на нарушения в областта на медицинските изделия – много пъти повече от всяка друга юрисдикция. Това е особено забележимо, когато вземем предвид, че 32% от случаите на нарушения във всички индустрии се реализират в  САЩ. Като 60% от случаите във фармацевтичната индустрия са отново именно там.

Следващите държави в тази класация за Германия и Китай – съответно с 7,5% и 7,1% от глобалния дял на случаите на нарушения, свързани съответно с медицински изделия. Като броят на съдебните дела в Китай, свързани с медицински изделия, нараства: броят на делата през 2020 г. е осем пъти по-голям, отколкото през 2012 г. 

В рамките на Европа, Германия е водеща с 60% от случаите в областта на медицинските изделия, срещу 38% във всички индустрии и само 20,8% от случаите свързани с фармацевтичните продукти. По-големият дял на случаите свързани с технологията на медицинските изделия може да се дължи на по-висока степен на технологична конвергенция в индустрията на медицинските изделия в сравнение с други индустрии.

Спирайки поглед на разликите между юрисдикциите относно вида на използвания патент – със или без цифрова технология, се забелязва, че патентите, които включват цифрови технологии, са по-често заявени в САЩ, отколкото тези, които се считат за „базисно медицинско устройство“. Това е индикация за по-широкия обхват на патентоспособност през последните десетилетия в САЩ, където патентите, защитаващи цифрови изобретения, базирани на алгоритмични елементи или софтуер, са били предоставяни и прилагани по-лесно, отколкото в Европа.

Вследствие на това не е изненадващо да се види високата концентрация на действия от непрактикуващи организации (NPEs) в САЩ, където NPEs исторически са се фокусирали върху продукти, свързани с информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Анализът ясно показва, че броят на случаите в областта на медицинските изделия, които са базирани на цифрови или ИКТ технологии, непрекъснато нараства през последните 10 години. Това е още едно доказателство за въздействието на технологичната конвергенция върху патентните стратегии.

След анализиране на данните по тип ищец остановихме, че 75% от ищците в световен мащаб са корпорации. NPEs (The Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies) представляват близо 19% от случаите, концентрирани основно в САЩ. По-специално, дялът на случаите в САЩ за медицински изделия, където NPE е ищецът, е по-голям от дяла за всички индустрии. Това предполага, че NPE са по-фокусирани върху индустрията свързана с  медицинските изделия, дължащо се на технологичната ковергенция.

Анализирайки как са били разрешени различните случаи се разкриват и интерсени открития. Откриват се различия спрямо решенията и оттеглянията и процента на печалба ( на случаите получили съдебно решение). 

Анализирайки данните за невалидност, установихме, че процентът на оттегляне на медицински изделия + цифрови патенти е по-висок от този на основните патенти за медицински устройства – 39% срещу 30%. Процентът на медицинските изделия + цифровите патенти, считани за напълно валидни, без да се намалява обхватът им на защита, е по-нисък от този на основните патенти за медицински изделия – 24% срещу 29%. 

Може да харесате още...