Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) стартира нова база данни, за свободен достъп до богата многоезична научна и техническа терминология

техническа терминологияЧрез своя уеб-базиран интерфейс, WIPO Pearl насърчава точно и последователно използване на термини от различните езици, и прави по-лесно търсенето и споделянето на  научни и технически познания.

Базата данни първоначално включва заявки, подадени чрез Договора за патентно коопериране (PCT), но в крайна сметка ще включва и колекции от други области на СОИС, като търговски марки, промишлени дизайни, както и научна и техническа терминология, намерена в други международни договори, администрирани от СОИС.

Над 90 000 термини и 15 000 понятия от 10 езика, бяха въведени и утвърдени от езиковите експерти на СОИС, които имат опит в областа с техническите документи на различни езици. Планирани са и редовни допълнения на данните.

Освен, че осигурява свободен достъп до богата многоезична научна и техническа терминология, WIPO Pearl предлага различни начини на търсене, включително възможност да изберете източника и целевите езици, както и със съкращения.

Потребителите могат да получат бърз списък с резултати, които могат да бъдат разширени, докато разглеждате в интернет чрез “концептуални карти”, които показват връзките между свързани понятия по език и предментна област- например, показва концепции, които са по-широк или по-тесен обхват в сравнение с други понятия.

Световна организация за интелектуална собственост – основният мандат на СОИС е „да утвърждава защитата на интелектуалната собственост в света с цел насърчаване на творческата дейност“. Към средата на 2007 г. СОИС администрира общо 24 договора и спогодби.

Може да харесате още...