Глоба за предлагане на услуги под себестойност

кзк Тера Комюникейшънс АД с глоба за предлагане на услуги под себестойностТера Комюникейшънс АД с глоба за предлагане на услуги под себестойност

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна „Тера Комюникейшънс” АД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 209 625 лв.

КЗК счита, че ответното дружество е нарушило ЗЗК, като е със сключило договори за безвъзмездно изграждане, предоставяне, поддръжка и развитие на системи за заплащане на такса за паркиране чрез СМС в зони за кратковременно паркиране в гр. Русе и гр. Пазарджик. Дружеството е участвало в обществени поръчки с предмет „Разработване и внедряване на автоматизирана система за СМС за разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на „Синя зона” в горепосочените градове.

Проучването показа, че услугата изграждане на автоматизирана система за СМС разплащане за синя зона се предоставя от „Тера Комюникейшънс” АД на цена не само под себестойност, но и безплатно, като покриването за нейните разходи се извършва чрез част от приходите от друга услуга, отделна от първата – от такси за паркиране, получавани от дружеството.

КЗК не приема като аргумент за продажбата на съответната услуга по цени, надвишаващи разходите за нейното предлагане, тази форма за крос-субсидиране на ответното дружество.

Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) може да е всяко действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите ( чл. 29 от ЗЗК ).

Може да харесате още...