Тенденции в политиките за търговски марки в Япония

търговски маркиПо време на кризата с COVID-19 Японското патентно ведомство е продължава да показва напредък в ключови сфери, свързани с търговските марки. Такива са дигитална трансформация, намалено време за регистрация, международно сътрудничество, противодействие на недобросъвестните заявки за търговски марки и внедряване на нови технологии като търсене на изображения.

В интервю за бюлетина на INTA Ацуко Нишигаки, генерален директор на отдела за търговски марки и връзки с клиенти в Японското патентно ведомство (JPO), обсъжда последните мерки и промени, които предстоят. В Япония продължава да се наблюдава постоянен интерес към подаването заявки за регистрация на търговски марки. Теденцията е налице и при малките до средни предприятия (МСП).

Броят на заявките за регистрация на търговска марка, подадени през 2020 г., е приблизително 181 000, което е около 1,5 пъти по-високо от това през 2013 г. Въпреки че броят на заявките, подадени през първата половина на 2020 г., е по-малък от този през 2019 г. поради въздействието на COVID-19, числото се повишава през втората половина на 2020 г. и завършва наравно с 2019 г.

Пандемията е повлияла значително на начина, по който светът действа и мисли. Тези промени трябва да се превърнат в възможности за изследване на нови пътища към създаване на иновации.“

Японското патентно ведомство е водещата служба за интелектуална собственост в проекта за търсене на изображения, който се провежда в рамките на TM5. Проектът стартира преди 10 години, насочен към практическото използване на търсене на изображения [при експертиза на фигуративни търговски марки].


INTA

INTA e глобална асоциация от собственици на търговски марки и професионалисти, посветена на подкрепа на търговските марки и свързаната с тях интелектуална собственост за насърчаване на доверието на потребителите, икономическия растеж и иновациите. Членовете на INTA са повече от 7200 организации от 187 държави. Членовете на INTA колективно допринасят почти 12 трилиона щатски долара / 8,8 трилиона евро / 73 трилиона евро за глобалния БВП годишно.

Може да харесате още...