Актуални теми за студентски научни изследвания

научни изследванияУниверситетската мрежа на OHIM е започнала да публикува теми за научни изследвания, с които да се популяризира по-пълното познаване на марките и дизайните на Общността в европейските университети.

През изминалата година, студент от всеки от 22-та участващи университета е подготвял магисърска теза по тези теми, свързани със системата на марки и дизайни на Общността, които теми първоначално са били предложени от OHIM. Студентите са представили своите междинни резултати по време на изследователски срещи, проведени в OHIM, където са осъществили обмен на информация със старши служители на OHIM, действащи като “съветници в изследването”.

“Горещите теми” за научни изследвания включват отличителни знаци, географски означения, марки с репутация, доказателствения стандарт за „нечестно предимство”, защитата на слаби търговски марки, неологизми, вероятностт за объркване, функцията на формата като абсолютно основание за отказ, както и темата за това “кой притежава една марка на Общността”.

Уеб страница на OHIM университетска мрежа.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

Портал IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...