ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КАЦАРОВ

ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КАЦАРОВ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪДЕЩИТЕ ЮРИСТИ

От Вяра Борисова Трифонова

„Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш…“ Не намирам по-добър начин да започна своя разказ за ключовото място, което проф. Константин Кацаров заема в българската, а и в международната правна теория. Това е идеалното начало, защото описва постижението на този български учен, останало недостижимо за много други – да обича родината си, да остави богато наследство чрез своите трудове и всичко това независимо от политическата, социалната и академичната среда в България. Защото е искал и въпреки обстоятелствата и социално-икономическата конюнктура е успял. 

Действително, творчеството на проф. Кацаров е внушително не само по обем, но и като качество, което се дължи на актуалността на проблемите, които той разглежда. То е широкоспектърно и многопластово, тъй като не само се разпростира в различни правни отрасли, но и се откроява с пространен сравнителноправен анализ. Може би най-значителният принос на проф. Кацаров е майсторският поглед на вътрешноправни въпроси през призмата на международното право, като по този начин се дават нови, оригинални разрешения национални въпроси. Всичко това прави трудовете на проф. Кацаров толкова актуални, полезни и в крайна сметка необходими на младите юристи – за да се разкрият в съзнанието им новите хоризонти на правната наука, които те с трепет да изследват в рамките на професионалния си път. 

Един общ преглед на наследството на проф. Кацаров 

За да осмислим приноса на проф. Кацаров, следва на първо място да направим една количествена оценка на неговите трудове. Но това не би ни дало реалистична представа за мащабите на неговата дейност – като патриот, като юрист и радетел за развитието на младите българи чрез предоставяне на възможности за образование в чуждестранни университети. 

Ако трябва да изследваме въпроса единствено на теоретично ниво, то със сигурност правят впечатление пространните сфери, в които проф. Кацаров е специализирал. От търговско право до правото на интелектуална собственост и всичко по средата, от Систематичен курс по българско търговско право до Справочник по индустриална собственост българският учен, прекарал голяма част от съзнателния си живот в Швейцария, е допринесъл изключително много за изграждането на правната доктрина у нас. 

Не толкова впечатляващ е реципрочният отговор на държавата спрямо проф. Кацаров. Юристът е преследван и обвинен в шпионаж през 1951 г., като му е повдигнато обвинение бива осъден на 15 години лишаване от свобода. Впоследствие присъдата е обявена за съдебна грешка, а проф. Кацаров заминава за Швейцария. И никога не се завръща вече. Можем само да гадаем каква би била съдбата му, ако бе останал в България. Може би всичко това, с което днес се гордеем, нямаше да съществува. 

Теория на национализацията

Свободната търговия, свободната мисъл и свободната инициатива. „Теория на национализацията“ е труд, увековечил българския научен принос на световната юридическа сцена. Публикувана на френски (1960г.), на испански (1963г.) на английски (1964г.), а също и на арабски (1971г.), книгата се отличава с оригиналност и успява да попълни една съществуваща дотогава празнина в доктрината. 

Този труд е разпознат като еталон за сравнителноправен анализ, а самата книга се отличава с майсторското преплитане на юридическото начало със социални и икономически постулати с крайната цел да се установи едно положително отношение към съвместимостта на национализацията с международния публичен ред. 

Нещо повече, впечатление прави уводът на самия автор, в което той подчертава, че изследването на национализацията е задача, която е от съществена важност за поколението на самия проф. Кацаров, което е свидетел на фактическото и законодателното осъществяване на национализацията. 

Безспорен е приносът на този труд за правната доктрина и би отнело цял един труд да се опишат и обосноват всички негови достойнства. Но това, което го прави особено актуално за младите хора днес е, че отразява актуалните проблеми на историческия период, в който проф. Кацаров е живял. Този стремеж към търсене и изследване на истинските въпроси на деня е завет, който младите юристи днес трябва чрез „Теория на национализацията“ да усвоят, за да отговорят достойно на търсенията на днешната действителност. 

Голям патриот с благородно сърце

Вечна България. Това е непреходен цитат от завещанието на проф. Кацаров, който остава в съзнанието дълго след като го срещнеш и те кара да се замислиш – кой си, защо си тук, как допринасяш за вечността на Родината. Проф. Кацаров е намерил отговора на така поставените въпроси. Макар разделен от България, той успява да създаде фонд за подпомагане на млади българи, чрез който те да могат да учат в чужбина, след което да се завърнат на родна земя и именно тук да ползват всичко онова, което са придобили като академичен дух и познания. Фондация „Константин и Зиновия Кацарови” е оставила трайна следа, например през учебната 1993/94 година са отпуснати стипендии на стойност 115 000 франка за 12 стипендии, а за 5 години са били предоставени 51 стипендии.

Навярно именно чрез тази своя мисия проф. Кацаров е неизменна част от живота на България – той е дал живот на цяло едно просветено поколение, запалил е искрата в сърцата на мнозина млади учени, за да може техният пламък да освети бъдещето на страната ни. 

Заветът към младите 

След този анализ, съчетал в себе си искрено възхищение и опит за обективност на изследването, можем да извлечем най-съществения урок на проф. Кацаров. За мен той гласи следното – на младите се пада задачата не само да мечтаем, но и да работим за каузата на вечното утре на България. За целта обаче трябва да помъдреем и то още днес. А това можем да постигнем само ако не забравяме ценните примери на миналото. 

В този дух, с благодарност поглеждам към творчеството на проф. Кацаров и се надявам неговият пример да ме напътства по пътя към това заветно утре. За да мога един ден не само да искам, не само да мога, но и действително да успея да оставя своята следа, надявайки се скромно тя да се нареди след стъпките на великия юрист, вдъхновил настоящото есе.

Творчеството на проф. Кацаров – БИБЛИОГРАФИЯ

Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право, 1990, С.: Българска книга и печат.

Кацаров, К. Справочник по индустриална собственост.

Кацаров, К. Теория на национализацията, С.: Сиела, 2011, ISBN: 9789542809036, 19

Мангачев, П. Няколко задължителни думи за родолюбеца проф. Константин Кацаров, С.: Юридическо списание на Нов български университет, брой № 3, 2009, 28-33.

Мангачев, П. Няколко задължителни думи за родолюбеца проф. Константин Кацаров, С.: Юридическо списание на Нов български университет, брой № 3, 2009, 28-33.

Хайтов, Н. Диви разкази, С.: Фондация Памет, 2017, ISBN: 9786199090305.

 

За Автора на есето „Творчеството на проф. Кацаров“ :

Вяра Трифонова е студент по право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски.“ Интересите ѝ са насочени основно в областта на частноправните отрасли, както и в областта на международното право. 

Участвала е в големи състезания по международно право, в това число във финалните кръгове на Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition във Вашингтон, САЩ, както и в състезанието по хуманитарно и бежанско право All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition в Любляна, Словения.

Вяра Трифонова

Вяра Трифонова

Понастоящем е председател на Факултетния студентски съвет на ЮФ. Участвала е в редица конференции и форуми. 

 

Есето „ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КАЦАРОВ“ е победител в Конкурса за есета на студенти  на МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КОНСТАНТИН КАЦАРОВ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО” в НБУ,  2023 година.

Може да харесате още...