Специфични проблеми на отделните творчески индустрии

Copyrights.bg продължава с представянето на доклад с резултатите от Национално изследване „Картографиране на творческите индустрии в България“. Днес разглеждаме Специфични проблеми на отделните творчески индустрии.

Автори:

Ivan TchalakovДоц. д-р Иван Чалъков

donka-eskinovaГл. ас. Донка Кескинова
катедра “Приложна и институционална социология”,
ПУ “Паисий Хилендарски”

 

Дизайн
Макар все още да не съществува като самостоятелен сектор, дизайнерската професия е една от основните  в творческите индустрии

творчески индустрии

5_2

С дизайн е свързана дейността на над полвината от фирмите в секторите рекламна дейност, книгоиздаване и печат, художествени занаяти и производство на кино и видеофилми. Тя е водещ дейност в рекламния бизнес.

5_3

Към месец май 2007 година почти половината от анкетираните представители на творческите индустрии смятат че вече е възможно обособяването на дизайна като самостоятелна творческа индустрия.

5_4

Книгоиздаване и печат

5_5

5_6

5_7

Радио и телевизия

5_8

5_9

5_10

Музика, театър, опера, цирк

5_11

5_12

5_13

Визуални и графични изкуства

5_14

5_15

5_16

Производство на кино и видео филми

5_17

5_18

5_19

Фотография

5_20

5_21

Софтуер и бази данни

5_22

5_23

5_24

5_25

Архитектура

5_26

5_27

5_28

5_29

5_30

Художествени занаяти

За повече майстори на художествени занаяти е налице ясна граница между собствено занаятчийския характер на тяхната дейност и преминаването и в индустрия, което те свързват най-вече с масово производство.  При повечето от тях тази граница не позволява разширяване на техния бизнес.

5_31

5_32

The post Специфични проблеми на отделните творчески индустрии appeared first on CopyRights.BG.

Може да харесате още...