Такси за копиране за лично ползване – баланс между правата на потребители и творци

European Parliament logoСпоред необвързваща резолюция, приета от членовете на Европейския парламент, разпоредбите в страните членки на ЕС относно копирането за частно използване, напр. на музика, видео и филми, трябва да се хармонизират. ЕП призовава Комисията и страните членки да дадат възможност на купувачите да бъдат изчерпателно информирани за размера и целта на таксите, които плащат при закупуване на услуги или носители за запис и съхранение.

„Системата на таксите за копиране за лично използване трябва да се модернизира, но не може да се замени от лицензирането, което би дало предимство на големите компании пред европейските творци“ – докладчик Françoise Castex (S&D, FR).

„Тази тема е предмет на интензивно лобиране, особено от страна на извъневропейската индустрия. Нейните представители искат системата за таксите за копиране за лично използване да бъде премахната, за да увеличат печалбите си за сметка на европейската култура. Това е нещо, което не можем да приемем.“

Заслужава си системата да бъде запазена, тъй като към настоящия момент няма алтернативен начин да се намери баланс между правото да се правят копия за лично ползване и правото на артистите да получават справедливо възнаграждение, се казва в резолюцията, която е била приета с 252 на 122 гласа, 19 въздържали се.

Необходима е допълнителна хармонизация

Членовете на ЕП посочват, че големите различия между националните системи за събиране на такси могат да възпрепядстват конкуренцията. Те призовават Комисията да представи законодателно предложение за хармонизиране на правилата за копиране за лично ползване и да потърси „общи основания, определящи кои продукти да бъдат предмет на налога“, както и да посочи критерий за „договореното споразумение относно цените, приложими за копирането за лична употреба“.

Таксите, дължими в следствие на копиране за лично използване “трябва да се прилагат за всички материали и средства, използвани за частно записване и съхранение, когато действията на копиране за лична употреба причиняват вреди на творците”. За да се избегне дублиране на налагането на такси, те следва да бъдат събирани в страната членка, в която пребивава крайният потребител на продукта.

Според ЕП, добре е страните членки „да отделят поне 25 % от приходите, получени от такси за копиране за лично ползване за насърчаване на творчески и изпълнителски изкуства и тяхната продукция „.

Предстоят още дискусии

В оповестената резолюция се казва още, че е необходимо допълнително дългосрочно обсъждане с цел оценка на системата за лично копиране и изследване на възможните алтернатива, тъй като настоящата система на такси за копиране за лично използване, не обхваща „в достатъчна степен разработки от днешната дигитална ера“.

Източник: ЕП

 

 

 

Може да харесате още...