„Табаков, Табакова и съдружници“ със становище относно предлаганите промени в ЗМГО

законаВ свое становище относно Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, изпратено до Председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм, от адвокатско дружество Табаков, Табакова и съдружници излагат своите съображения „против предложения проект на ЗИД на ЗМГО в частта му, в която се предвижда прекратяване на националните регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, считано от датата на влизане в сила на ЗИД на ЗМГО (§ 4 от проекта на ЗИД на ЗМГО).“

„С оглед зачитане на интересите на заинтересованите лица и избягване на негативния ефект върху тях, предлагаме изменението на ЗМГО да действа за в бъдеще без да засяга придобитите права върху регистрирани географски означения. По този начин ще се реши проблемът, довел до предложената законодателна промяна като се осигури занапред само регистрация на географски означения на европейско ниво съобразно Регламент (ЕС) № 1151/2012 и същевременно ще се запази действието на регистрираните досега географски означения на национално ниво.“

С пълното становище на адв. Милена Табакова, адв. Христо Райчев и адв. Васил Руйков можете да се запознаете ТУК.

На 09.11.2017 г. от Министерски съвет бе внесен Законопроект за изменение и  допълнение на Закона за марките и географските означения, № 702-01-44. Комисията по икономическа политика и туризъм при 44-то Народно събрание на Република България изиска и получи становището на редица институции и организации относно предлаганите промени.

Може да харесате още...