Конференция – Иновации и интелектуална собственост

Съобщаваме Ви, че в рамките на годишната си програма Съюз на Изобретателите в България организира

КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ –
ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Съюз на изобретателите в БългарияКонференцията e посветена на 25 годишнината от влизане в сила на Закона за патентите. Ще се проведе на 10 и 11 май (четвъртък и петък) 2018г. в Дома на техниката, Плевен, ул. Ал.Стамболийски № 1.

По този повод най-учтиво Ви каним да участвате в конференцията с възможност да представите своя разработка. Акценти на конференцията ще са презентации на изобретатели, иновации в образованието и земеделието, и как да запазим потенциала за създаване и привличане на изобретатели като предпоставка за конкурентоспособността. Ще Ви бъде предоставена възможността в рамките на 15 минути да запознаете аудиторията със своя идея и разработка, да зададете своите въпроси относно изобретателството, закрила на индустриална собственост, разработване и трансфер на технологични решения, да направите предложения и зададете тема за дискусия.

Очаква се да участват и представители на бизнес средите, на висши и средни учебни заведения, на специализирани регионални организации. Лекции ще изнесат специалисти от АКАДЕМИЯТА ПО ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ, ФОНДАЦИЯ ВИЗИЯ ЗА НАУЧЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН РАСТЕЖ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР, СЪЮЗА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Предвиждаме докладите и презентациите да се публикуват в сборник в електронен и хартиен формат, в списание ИТИ и да се разпространят в бизнес структурите по сектори.

 

Съюз на изобретателите в България
ул. Г.С.Раковски № 108, 1000 София
тел/факс +359 2 987.85.98 

Може да харесате още...