hfhfhfhfhfh

Съюзът на архитектите в България обявява конкурс за ръководител на Организация за колективно управление на авторски права

Конкурсът се обявява съгласно член 40 от Закона за авторски права и сродните им права.

Изискванията към кандидатите са :

– Да познават ЗАПСП;

– Да познават ЗУТ, ЗОП и Европейския деонтологичен кодекс;

– Да владеят писмено и говоримо английски или френски език;

– Да имат опит в областта на управлението на фирмено, общинско или

държавно равнище;

Срок за подаване на документи в САБ – 10 юни 2011 год.

Организатор на конкурса е комисия „Експертна дейност, нормативна

уредба и авторско право” на УС на САБ.

Източник

http://bularch.eu/images/stories/PDF/Konkurs%20avt%20pravo.pdf


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

 

 

Може да харесате още...