Съхранявайте документите за туристическите си пътувания

Съхранявайте документите за туристическите си пътуванияСъхранявайте документите за туристическите си пътувания и при проблем да търсете съдействие от Комисията за защита на потребителите и Европейските потребителски центрове – съветват от КЗП

При проблем с туристическо пътуване, потребителят трябва да потърси незабавен контакт с търговеца или туроператора, който му е продал съответния пакет, за да може да направи рекламация и да поиска услугата да му бъде предоставена в съответствие с преддоговорната информация и сключения договор за дадено пътуване или въобще за закупуване на туристически продукт.

В голяма част от случаите  има сравнително ефективно разрешаване на такъв тип потребителски спорове, но ако това не се случи и проблемът не може да бъде решен,  потребителите могат да се обърнат към  Комисията за защита на потребителите за съдействие, за извършване на проверка и за решаване на спора.

През активния летен сезон най-важните съвети към потребителите, когато организират своята ваканция:

„При ползване услугите на туроператор, първата група съвети, които ние винаги даваме, е потребителите да проверят неговата надеждност – има ли регистрация, има ли валидна застраховка „професионална отговорност”.

След като се установи това, втората група съвети обхващат това потребителят да се информира максимално, освен за историята на този туроператор, така и за всички съществени елементи на пътуването, което той вече си избира. Дали има някакви скрити уловки, като непосочване на всички разходи, например. Трябва да се внимава също така дори и когато туроператорът е коректен, какви разходи не се включват и това изрично е отбелязано в офертата за съответното пътуване.”

Потребителите трябва да съхраняват договора и различните платежни документи, като доказателство за извършените от тях плащания за туристическия пакет. Така в случай на някакъв проблем, те могат да ги предявят, включително и пред Комисията за защита на потребителите, ако съответният туроператор не желае да удовлетвори претенцията им.

Аако туроператорът не е български, но е в ЕС, потребителите могат да се обърнат за съдействие към някой от офисите на мрежата Европейски потребителски центрове в съответната държава. Пътуващите извън България, извън ЕС, могат да ползват услугите на дипломатически консулски представителства не само на България в съответната държава, защото е възможно в някои да няма подобно представителство, но на всички държави-членки на ЕС и по тази линия вече да стигне въпросът до съответния орган, който би трябвало да се намеси, за да реши казуса.

Може да харесате още...