Сътрудничество между световни организации във връзка с COVID-19

COVID-19Генералните директори на Световната здравна организация (СЗО), Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Световната търговска организация (СТО) са се споразумeли да засилят подкрепата си за свои членове, които се борят с пандемията, като си сътрудничат в поредица от семинари за увеличаване на потока от информация относно борбата с COVID-19. Освен това се планира съвместна платформа за тристранна техническа помощ на правителствата на страните членки, свързана с техните нужди от медицински технологии.

Срещата между тримата ръководители е с цел да очертае по-нататъшно сътрудничество за справяне с пандемията COVID-19 и належащите глобални предизвикателства пред общественото здраве, интелектуалната собственост и търговията.

В рамките на съществуващата рамка за сътрудничество е постигнато съгласие за засилване и насочване на подкрепата в контекста на пандемията чрез две конкретни инициативи.

Първо – практически семинари за изграждане на капацитет за подобряване на потока от актуализирана информация за текущото развитие на пандемията и постигане на равен достъп до здравни технологии, свързани с COVID-19. Първият семинар от поредицата ще на тема трансфер на технологии и лицензиране, насрочен за септември. Семинарът ще помогне на участниците да актуализират своите знания и разбиране за това как интелектуална собственост, ноу-хау и трансфер на технологии работят в действителност.

Второ – съвместна платформа за тристранна техническа помощ, свързана с нуждите на страните от медицински технологии във връзка COVID-19. Едно място, което ще предоставя пълния набор от експертни познания по въпросите на достъпа до технологии, интелектуалната собственост и търговията.

От 2009 г. насам Световната здравна организация, Световната организация за интелектуална собственост и Световната търговска организация засилват сътрудничеството и практическата си координация по въпроси, свързани с общественото здраве, интелектуалната собственост и търговията. Това тристранно сътрудничество има за цел да подобри емпиричната и фактическа информационна основа за създателите на политики и да ги подкрепи при справяне с проблеми на общественото здраве във връзка с ИС и търговията.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...