Сътрудничество между Европейското патентно ведомство и Индия

ЕПВЕвропейското патентно ведомство (ЕПВ) и Ведомството за интелектуална собственост на Индия (IPO India) са се споразумели да подновят своето сътрудничество във връзка с патентите в опит да стимулират иновациите в двата региона.

ЕПВ и правителството на Индия са подписали Меморандум за разбирателство, очертавайки рамка за бъдещи съвместни действия. Основната цел е да се подпомогне развитието на патентната система по отношение на предоставянето на услуги и ефективността, по-конкретно чрез техническо сътрудничество и обмен на най-добри практики в области като патентна експертиза, администрация и информация.

“Това е важна стъпка напред в отношенията ни с Индия, която става все по-важен играч в сферата на иновациите” – Беноа Батистели, Председател на ЕПВ. “Чрез това споразумение Европа и Индия засилват усилията си да създадат нови възможности за иновативните компании, които ще могат да се възползват от по-добри условия на закрила на интелектуалната собственост в Индия. Това ще окуражи европейските компании да поставят изобретенията си на индийския пазар, докато по-високото качество на патентите прави по-лесен достъпа на индийските изобретатели на европейския пазар. Споразумението има за цел също така да стимулира икономическото развитие и трансфера на технологии между двата региона”.

От общо 43 674 заявления за патенти, подадени в Индийското патентно ведомство през 2012/13, 9 911 са подадени от индийски заявители. От 1 100 заявления за международни патенти, подадени от индийски граждани през 2013г., 564 са получени в Европейското патентно ведомство. Броят на заявленията, подадени от европейски граждани в Индийското патентно ведомство остава стабилен – около 12 000, или грубо една трета от чуждестранните заявления.

Като част от усилията за подкрепа на иновациите и общността на потребителите, ЕПВ е сключило споразумение за сътрудничество и с Асоциацията на европейските търговски и промишлени палати (EUROCHAMBRES), за да популяризира европейската патентна система в Индия, както и да стимулира трансфера на технологии между Европа и Индия.

Според Генералния секретар на EUROCHAMBRES, г-н Арналдо Абрузини: “Благодарение на това споразумение за сътрудничество, европейските компании, които искат да оперират в Индия, вече могат да разчитат на два солидни и опитни партньора, към които да отправят въпросите си, свързани с интелектуална собственост”.

ЕПВ е подписало и работен план с Департамента електроника и информационни технологии (DEITY) на Правителството на Индия, създавайки по този начин платформа за сътрудничество между Европа и Индия в областта на патентите, свързани с информационни и комуникационни технологии.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...