Сътрудничество между Португалското национално ведомство и OHIM

ведомствоВедомството за европейски марки и дизайни OHIM с гордост съобщи за големия успех на Симпозиума по Хармонизация с Португалското национално ведомство (INPI), който се проведе в Аликанте през март.

INPI и OHIM заедно показаха силно позитивно и прагматично отношение във връзка със завършването на процеса на хармонизация на базата данни G&S. В момента осем национални ведомства по интелектуална собственост споделят Хармонизираната база данни и са приели едни и същи формулировки за Стоки и Услуги на всеки отделен език.

Това показва, че OHIM работи успешно за разширяването на своята мрежа за сътрудничество и увеличава своите партньорства за по-нататъшна конвергенция.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...