Със заповед на председателя на Патентното ведомство е създадена работна група

Със заповед на председателя на Патентното ведомство е създадена работна група, която да изработи проект на Закон за камарата на представителите по индустриална собственост. За създаването на законопроекта работната група ще стъпи на изготвения през 2007 г. проект на закон, като целта е разпоредбите му да бъдат съобразени с правото на ЕС.
След като бъде подготвен, проектът ще бъде публикуван за обсъждане в сайта на Патентното ведомство и в Портала за обществени консултации на Министерски съвет.
Предвижда се проектът да бъде предоставен за обществено обсъждане със заинтересованите страни в края на първото полугодие на тази година.
Източник:http://www1.bpo.bg

Може да харесате още...