Антифриз, който замръзва

Съмнения за антифриз, който замръзва antifrizСъмнения за антифриз, който замръзва

По повод разпространена информация в медиите за предлагани за продажба в търговската мрежа антифризи, които замръзват преди обозначената на етикета температура, Комисията за защита на потребителите се самосезира, като предприе незабавни действия. С цел защита правото на потребителите на достатъчна информация, въз основа на която да оценяват основните характеристики на продуктите като температура на замръзване, бяха извършени проверки в търговски обекти, предлагащи концентрирани и готови за употреба охлаждащи нискозамръзващи течности. Взети бяха проби за анализ от потребителски опаковки с различни търговски марки и обозначена различна температура на замръзване. С цел установяване съответствието им с указаната върху етикета температура на замръзване, анализът бе възложен на Централната митническа лаборатория към Агенция „Митници”. Съгласно експертното становище от предоставения протокол за лабораторен анализ с резултатите от измерването на изпитаните продукти е установено, че няма данни, които биха могли да дадат основание за съмнение в посочените върху опаковките на продуктите стойности на температура на начало на кристализация. Мотивите от експертното становище доказват, че потребителите не са въведени в заблуждение с предоставената информация от етикетите на потребителските опаковки на продуктите и е осигурена ясна, обективна и прегледна информация чрез етикета на стоката.

С цел да се осигури на потребителя достатъчно голяма сигурност при избора на антифриз, Комисията за защита на потребителите възложи за изпитване още два продукта с различни търговски марки и обозначена на етикета температура на замръзване -60̊ С. За резултатите от изпитването ще бъде предоставена допълнителна информация..

Може да харесате още...